Raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat per 1 september 2019 uit de volgende leden:

  • A. van Vliet – Voorzitter (ad interim)
  • Ing. Jos Kroon - Secretaris
  • E. Vermaak – Lid
  • M. Tims – de Pender
  • De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functies onbezoldigd. De directeur-bestuurder Drs. J.C. van der Maas wordt betaald conform de CAO Kunsteducatie schaal 13.
    Dit is vastgesteld door de Raad van Toezicht.

De statuten van de Stichting kunt u hier downloaden.

De Jaarrekening 2012 kunt u hier downloaden.

De Jaarrekening 2013 kunt u hier downloaden.

De Jaarrekening 2014 kunt u hier downloaden.

De Jaarrekening 2015 kunt u hier downloaden.

De Jaarrekening 2016 kunt u hier downloaden.

De Jaarrekening 2017 kunt u hier downloaden.

Het Jaarverslag 2018 kunt u hier downloaden