Spelen met Muziek en AMV

Joyce Bellefroid

docente

 

Spelen met Muziek

Voor kinderen uit de jongste groepen van de basisschool worden eveneens korte cursussen gegeven. De kinderen volgen deze lessen zelfstandig, d.w.z. zonder begeleidende volwassene. De cursussen sluiten aan bij de ontwikkelingsfase waarin de kinderen uit deze groepen zich bevinden, en zijn een goede voorbereiding op de één jarige AMV-cursus.

Elke cursus omvat 8 lessen, waarin het spelenderwijs beleven van muzikale componenten (vlug/ langzaam, hoog/laag etc.) centraal staat. Dit gebeurt d.m.v. zingen, bewegingsexpressie, het aanleren van eenvoudige kinderdansvormen op muziek en spelen op Orff‑instrumenten.

In het najaar richt de cursus zich op leerlingen uit de groepen 2 en 3.

De winter- en voorjaarscursussen zijn bestemd voor leerlingen uit de groepen 1 en 2.

Leerlingen uit groep 3 kunnen van januari tot de grote vakantie de cursus mini-AMV volgen (z.o.z.)

Zie voor actuele lesdata en prijzen Spelen met Muziek

mini AMV

In deze cursus wordt de leerstof van de AMV-cursus verkort en vereenvoudigd aangeboden aan leerlingen uit groep 3:

         Basiskennis van de notenwaarden

         Spelen op xylofoons en klokkenspellen

         Kennismaken met een aantal vervolg-instrumenten

Benodigdheden:

23‑rings Multomap
Potlood en gum

Zie voor actuele lesdata en prijzen Mini AMV

Algemene Muzikale Vorming (AMV)

Deze cursus is speciaal opgezet voor leerlingen uit de groepen 4 en 5 van de basisschool. De kinderen maken kennis met allerlei muzikale basisbegrippen.

Er wordt gebruik gemaakt van eenvoudige slagwerk instrumentjes: trommel, triangel, ritmestokjes, boomwhackers, xylofoon en klokkenspel.

In eerste instantie wordt de ritmische vaardigheid ontwikkeld, maar al gauw komt ook de toonhoogtenotatie aan bod, waarbij de blokfluit wordt ingeschakeld als steuninstrument om de liedjes ook thuis te oefenen.

Daarnaast worden de diverse instrumenten geïntroduceerd die na de AMV‑cursus bespeeld kunnen gaan worden.

In april wordt een instrumentenparade georganiseerd, waar ook de ouders een indruk kunnen krijgen van het aanbod op de Muziekschool.

Aan het einde van de cursus kunnen alle leerlingen 2 proeflessen volgen op instrumenten van hun keuze.

De aanschaf van de blokfluit is bij deze cursus in de cursusprijs inbegrepen. 

Zie voor actuele lesdata en prijzen AMV