Muziek van 1 tot 4 jaar

Corry de Klepper,      

docente

pers19

Joyce Bellefroid

docente

Voorbereidend Muziekonderwijs

De muziekschool verzorgt een uitgebreid pakket aan kennismakingscursussen voor jonge kinderen.

♪ De lessen Muziek op Schoot en Muziek met Peuters zijn bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar.

♪ Wanneer de kinderen naar de basisschool gaan, kunnen zij ‑ zelfstandig ‑ deelnemen aan de cursussen Spelen met Muziek.

Deze cursussen staan op zichzelf, het is dus niet noodzakelijk om het hele traject van cursussen af te leggen; Voor enthousiaste kinderen bestaat de mogelijkheid om meerdere cursussen na elkaar te volgen.

 

Muziek op Schoot en Muziek met Peuters

Cursussen voor dreumesen en peuters met een begeleider. De leerlingen worden naar leeftijd ingedeeld in groepen van ±10 deelnemers. Elke cursus omvat 8 lessen.

♪ Muziek op Schoot duurt een half uur en is bedoeld voor dreumesen tussen 1 en 2 jaar.

♪ Muziek met Peuters duurt drie kwartier en is bedoeld voor peuters tussen 2 en 4 jaar.

De leerlingen worden zoveel mogelijk ingedeeld in groepen met leeftijdsgenootjes.

In de les wordt veel gezongen en er worden bewegingsspelletjes gedaan. Daarbij worden diverse materialen en eenvoudige slagwerk instrumenten gebruikt.

De lessen zijn vooral bedoeld als handvat voor de ouders om de dagelijkse handelingen thuis muzikaal te ondersteunen, immers: kinderen zingen graag en zijn dol op herhaling. In de groep maken zij bovendien kennis met allerlei sociale aspecten en ervaren het plezier van het samen dingen doen.

De gezongen liedjes worden na de les op papier uitgereikt.

Na afloop van de lessen is er gelegenheid om nog een kopje koffie of thee te gebruiken. Voor de kinderen moet zelf iets te drinken worden meegebracht.

Het is prettig om tijdens de les makkelijk zittende kleding te dragen.

Zie voor actuele lesdata en prijzen Muziek op Schoot en Muziek met Peuters